KONTAKT

Euroko, spol. s r.o.

Hlavná u. 116. | 079 01 | Veľké Kapušany

Mobil: (+421) 0918/477228 | Tel.: 056 - 6281856

E-mail: naramky@topnaramky.sk

Skype: topnaramky.sk

IČO: 36 591 688 | IČ DPH: SK 2021998286

Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko, a.s.

Číslo učtu: 8869544/5200

INFO, OBJEDNÁVKA ATĎ...

Meno:

E-mail*
Spr�va:*
Image Verification
captcha
Please enter the text from the image: